musikalkor SFO, 1.-4. trinn

Kurs id : 71
Vollen Idrettshall VIP rom
Torsdag kl.16:00 - 16:45
Pedagog: Susanne Akerø-Kleven

Beskrivelse

Vi synger kjente og kjære sanger fra musikalens verden. Semesteret avsluttes med visning for venner og foresatte i studio.

Følgeordning for elever fra Arnestad SFO. Elever fra andre skoler er også velkommen til å delta.

Vår kursplan