yoga: Ashtanga nivå 1 voksne og ungdom

Kurs id : 58
Vennely grendehus
Onsdag kl.20:05 - 21:20
Pedagog: Lilla Grønås-Farkas

Beskrivelse

Ashtanga yoga er en dynamisk og fysisk yogatype. Gjennom trening i Ashtanga yoga utvikles styrke, fleksibilitet og konsentrasjon. Ashtanga yoga nivå 1 er grunnleggende kurs.

For våren 2019 vil to pedagoger dele klassen. Lilla Grønås-Farkas og Kristine Dregeli.

Vår kursplan