barnedans 4 år

Kurs id : 42
Spikkestad grendehus
Tirsdag kl.17:00 - 17:45
Pedagog: Magnhild Sørvik

Beskrivelse

Klassene stimulerer dansegleden hos barnet. Gjennom dans, lek og øvelser utvikler barnet kroppsbevissthet, musikalitet, rytmefølelse og ulike bevegelseskvaliteter. De lærer både grunnleggende posisjoner i klassisk ballett og ulike kombinasjoner fra jazzdans. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy og følge seg trygge i gruppen. Kurset er åpnent for både gutter og jenter 4 år.

NB! Barnet må ha fylt fire år ved semesterstart for å begynne på dette partiet. Er barnet yngre anbefaler vi minidans.

Vår kursplan