klassisk repertoar nivå 5, 10. kl + vgs

Kurs id : 95
Vollen idrettshall
Fredag kl.18:30 - 19:30
Pedagog: Tone Karoline Stolsmo

Beskrivelse

Klassisk ballett gir et godt grunnlag for alle danseformer. Den styrker hele kroppen og øker elevenes prestasjonsevne i all dans. På kursene lærer elevene danseteknikk. De får bedre mestring og forståelse for hvordan bevegelsene utføres riktig. Denne vakre danseformen krever både disiplin og repetisjon, og kombineres med fri bevegelse, improvisasjon, mimikk og rytme.

I klassisk repertoar jobbes det i hovedsak med koreografi, og klassen bør være en suplement til ordinær klassisk undervisning.

Klassen er på nivå 5, dvs. høyeste vanskelighetsgrad.

Vår kursplan