barnedans 4-6 år

Kurs id : 115
Vollen idrettshall
Lørdag kl.10:45 - 11:30
Pedagog: Ingrid Nilsen Ballo

Beskrivelse

Klassene stimulerer dansegleden hos barnet. Gjennom dans, lek og øvelser utvikler barnet kroppsbevissthet, musikalitet, rytmefølelse og ulike bevegelseskvaliteter. De lærer både grunnleggende posisjoner i klassisk ballett og ulike kombinasjoner fra jazzdans. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy og følge seg trygge i gruppen. Kursene er åpne for både gutter og jenter 4-5 år.

NB! Barnet må ha fylt fire år ved semesterstart for å begynne på dette partiet. Er barnet yngre anbefaler vi minidans.

Vår kursplan