DS Kompaniet nivå 4, 10. kl. (gruppe 1)

Kurs id : 28
Vollen idrettshall
Tirsdag kl.19.00 - 20:00
Pedagog: Justyna Lichacy

Beskrivelse

DS kompaniet nivå 4, gr. 1 er for dedikerte elever i 10. klasse. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Elevene må ha et godt danseteknisk grunnlag, og ha danset minimun 3 klasser pr. uke gjennom de siste årene.

Skriftlig søknad om opptak må sendes Dansesonen via søknadsskjemaet på vår hjemmeside. 

Elever som registrerer seg i DS kompaniet nivå 4, gr.1  vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil søknaden er behandlet og godkjent.
 
Les mer om våre kompaniklasser, samt kriterier for opptak, på vår hjemmeside. 

Vår kursplan