DS Kompaniet nivå 4, 10. kl. (gruppe 1)

Kurs id : 28
Vollen idrettshall
Tirsdag kl.19.00 - 20:00
Pedagog: Justyna Lichacy

Beskrivelse

DS kompaniet nivå 4, gr. 1 er for dedikerte elever i 10. klasse. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Elevene må ha et godt danseteknisk grunnlag, og ha danset minimun 3 klasser pr. uke gjennom de siste årene.

Skriftlig søknad om opptak må sendes Dansesonen via søknadsskjemaet på vår hjemmeside. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.

Elever som registrerer seg i DS kompaniet nivå 4, gr.1  vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil søknaden er behandlet og godkjent.
 
 
Les mer om våre kompaniklasser, samt kriterier for opptak, på vår hjemmeside

Vår kursplan